உரையாடல்களைப் பதிவுசெய்ய

Written by தமிழ்பித்தன் on 8:42 PM


உரையாடல்களை ஸ்கைப்பில் செய்யும் போது பதிவு செய்ய இம்முறையும் உதவும் அவர்கள் தரும் மேலதிக வசதிகள்
Call Recording to MP3
Skype Call Transfer
Video Recording
Rich Mood Editor
Answering Machine
VideoMail
Mega Emotion Sounds
Auto Chat Reply
Birthday Reminders
Skype Status Change
Chat Recording
Email Forwarding
Contact Personalization
Auto Start Applications
Skype Blogging
Skype Podcasting

http://www.pamela-systems.com/
சரி இனிப்போய் தரவிறக்கி பதிவு செய்கிற வேலையைப் பாருங்கள்

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book
 1. 2 கருத்துக்கள்: Responses to “ உரையாடல்களைப் பதிவுசெய்ய ”

 2. By கானா பிரபா on April 11, 2007 at 9:43 PM

  //சரி இனிப்போய் தரவிறக்கி பதிவு செய்கிற வெலையைப் பாருங்கள்//

  தமிழ்ப்பித்தா

  தொடர்ந்து ஓவ்வொரு பதிவிலும் திட்டமிட்டே தமிழை மாற்றுகிறீரோ?

 3. By தமிழ்பித்தன் on April 11, 2007 at 9:48 PM

  ஓ மன்னிக்கவும் எனது கீபோட் சற்று என்னுடன் முரண்டு பிடிக்கிறது