வீடியோ பதிவிறக்கி

Written by தமிழ்பித்தன் on 6:39 AM


அதிசயத்தக்க வகையில youtube googlevideo veoh போன்ற அனைத்து வீடியோத்தளங்களிலிருந்து வீடியோக்களை பதிவிறக்கச் செய்கிறது இது தரவிறக்க வெகத்தையும்(4மடங்கு) அதிகரிக்கிறது பலரால் மிகவும் விரும்பப் படுகிறது
இதைத் தரவிறக்க இங்கே சுட்டுங்கள்

Related Posts by CategoriesWidget by Hoctro | Jack Book
  1. 1 கருத்துக்கள்: Responses to “ வீடியோ பதிவிறக்கி ”

  2. By வடுவூர் குமார் on April 9, 2007 at 5:42 PM

    ஆமாம், இந்த தமிழ்பாடல்களின் (யூ டூபில் ) கிடைக்கும் பாடல்களின் வீடியோ தரத்தை மேம்படுத்த வழியிருக்கா?